Etapele adolescenței

profesor consilier,Grigoraș Maria-Otilia

Este perioada cand căutarea propriei identități devine nucleul preocupărilor persoanei.

Există un anumit egocentrism  care persistă în unele comportamente, dar în general se dezvoltă capacitatea de a gandi abstract și de a utiliza raționamente științifice.

Grupul de prieteni ajută la dezvoltarea conceptului de sine.

Relațiile cu părinții sunt puse în unele cazuri la încercare.

Indiferent cat de critică este trecerea de pragul acestei varste , ea presupune cu necesitate rezolvarea unor

 ,, probleme de dezvoltare”,care fac posibilă apariția nu doar biologică ,ci și psihologică a viitorului adult:

 • dobandirea independenței față de părinți
 • adaptarea la propria maturizare
 • stabilirea unor relații de cooperare și de lucru cu alte persoane, fără însă a fi dominat de acestea
 • decizia și pregătirea pentru o anume vocație
 • dezvoltarea unei folozofii de viață, a unor credințe morale și standarde morale
 • dobandirea unui sentiment al identității

                                                ETAPE ALE ADOLESCENȚEI

     Desi tentația de a trata,, adolescentul tipic,, este foarte mare ,există totuși o semnificativă diferență în ceea ce privește personalitatea și interesele fiecărui adolescent.

Deoarece, problemele care apar în dezvoltare sunt într-o măsură similare, se poate vorbi de existența unor anumite substadii ale adolescenței:

ADOLESCENȚA TIMPURIE PUBERTATEA(12-14 ANI)
I.NEVOIA DE INDEPENDENȚĂ lupta cu sentimentul de identitatelabilitate emoționalăcapactăți sporite de exprimare verbală a propriei persoaneexprimare mai facilă a sentimentelor prin acțiune decat prin cuvinteimportanță crescandă acordată prieteniloratenție redusă acordată părinților,cu accese ocazionale de ,,obrăznicie”realizarea faptului că părinții nu sunt perfecțicăutarea unor noi modele pe lăngă părințitendința de regresie , în momente de criză, la comportamente infantileinfluiență sporită a grupului de prieteni       
II.INTERESE PROFESIONALE preponderent pentru viitorul apropiat și pentru prezentabilitate sporită de muncă susținută     
III.ETICĂ ȘI AUTOCONTROL testarea regulilor și a limitelorexperimentare ocazională a fumatului, a consumului de alcool, a drogurilor   
ADOLESCENȚA DE MIJLOC(14-17 ani)
I.NEVOIA DE INDEPENDENȚĂ implicare a propriei persoane alternand între expectanțe nerealist de înalte nemulțumire legată de interferența părinților cu propria independențăpreocupări excesive în legătură cu propriul corppărere ,,proastă” despre părinți ,,investiție” emoțională redusă în aceștiaefort de stabilire a unor noi prieteniiaccent sporit pe noul grup de prieteni,cu identitatea de grup definită prin selectivitate,superioritate, competivitate perioade de tristețe, care însoțesc ,,pierderea psihologică” a părințilorautoanaliză amplificată, uneori sub forma unui jurnal
II.INTERESE PROFESIONALE Interese intelectuale mai pronunțate
III.ETICĂ ȘI AUTOCONTROL dezvoltarea idealurilor și selecție a modelelor de rol mult mai consistentă evidențierea sarguințeicapacitate sporită de fixare a scopurilorinteres pentru probleme morale
ADOLESCENȚA TARZIE(17-19 ani)
I.NEVOIA DE INDEPENDENȚĂ identitate fermă capacitate de amanare a recompenselorsimț al umorului mult mai dezvoltatinterese stabilemai mare stabilitate emoționalăcapacitate de a lua decizii independentecapacitatea de a face compromisurimandria pentru propria muncăîncredere în sinepreocupare mai mare pentru ceilalți  
II.INTERESE PROFESIONALE deprinderi de muncă mai bine definitenivel sporit de preocupare pentru viitor  
III.ETICĂ ȘI AUTOCONTROL capacitate de introspecție și autoanalizăaccent pe demnitatea personală și stima de sinecapacitate de exprimare a unor scopuri și de urmărire a acestoraacceptare a instituțiilor sociale și a tradițiilor culturaleautoreglare a stimei de sine  

                               Dezvoltarea  socială și  dezvoltarea  personalității adolescenților

 • Una din sarcinile majore ale  adolescenței o reprezintă formarea unei identități personale , înțelegerea propriei persoane drept o entitate distinctă de toți ceilalți ,dar în același timp coerentă de alungul diferitelor situații de viață.
 • Anxietățile legate de viitor pot duce la diverse strategii de autoapărare:

-Izolare emoțională, care duce la apatie,cinism ,scăderea nivelului de aspirații

-Negarea realității, cu retragerea din orice  competiție ,,îmbolnăvirea,, în perioade de examene, perioade de indecizie și refuz al problemelor stresante

-Fantasmare, vise cu ochii deschiși , pentru a compensa realitatea, sau dimpotrivă pentru a ,,suferi,, , ca un veritabil erou neînțeles , o victim a propriului curaj

-Raționalizare , de tipul  ,, strugurilor prea acri,,

 • Presiunile grupului de prieteni sunt foarte puternice și în cazuri extreme duc la fapte antisociale
 • Sexualitatea influiențează dezvoltarea identității adolescenților
 • ,,Încărcătura,,  emoțională a varstei poate duce la stări anxioase și depresive , concretizate într-o incidență crescută a tulburărilor comportamentului alimentar,consumului de droguri, etc.

Bibliografie

1.Ghid pentru dezvoltarea relaţiilor sănătoase între părinţi     şi copii : o abordare pozitivă, bazată pe respectarea     drepturilor copiilor / Organizaţia Salvaţi Copii. – Bucureşti :     Speed Promotion, 2012

2.Consiliere și orientare, autori Gabriela Lemeni,Mircea Miclea, editura ASCR

3.Consiliere educațională , Ghid metodologic pentru orele de dirigenție și consiliere,coordonator Adriana Băban, Editura ASCR 2009