Inventarul Holland

Categorie

Predare în specialitate și la nivelul opționalelor din aria curriculară „Om și Societate” și „Consiliere și Orientare”

Resursă

Inventarul Holland

Acest instrument te ajută să descoperi interesele tale vocaționale și profesiile compatibile cu acestea.

Lista de profesii sugerate după completarea chestionarului are un scop educativ.

La fel cum automedicația nu este recomandată, o înțelegere optimă a rezultatelor chestionarului este facilitată de o ședință de consiliere (online). Poți găsi consilierul școlar de la unitatea ta de învățământ aici: www.cjraebt.ro/blog/2020/03/24/consiliere-online/

Completează chestionar

Descriere

Prin postarea de resurse digitale de specialitate ne propunem să asigurăm în continuare, la distanță:

  • consiliere privind evaluarea și orientarea școlară și profesională a elevilor cu CES, acordată părinților/tutorilor și cadrelor didactice;
  • informare în domeniul educației incluzive pentru preşcolari/elevi, părinți/tutori și cadre didactice;
  • îndrumare/informare/consiliere logopedică pentru părinți/tutori și cadre didactice privind terapia tulburărilor de limbaj;
  • menținerea colaborării cu personalul didactic al unităților de învățământ în care sunt normați profesorii consilieri școlari și profesorii logopezi;
  • informare-comunicare online pe grupurile de Facebook, WhatsApp ale elevilor, părinților și cadrelor didactice;
  • utilizarea platformelor educaționale și a aplicațiilor Zoom și Skype ș.a.