PROIECT POCU 375/4/22/122607

Nevoi și Soluții Educaționale
SCI Botoșani

ESF news

Supporting Marginalised Rural Communities During the Coronavirus Pandemic in Romania

28/04/2020

The project ”Creating and implementing integrated community services” is implemented by the Ministry of Labour and Social Protection, Ministry of Health and Ministry of Education and Research in Romania.

This ESF project is carried out in 116 marginalised rural communities. The main objective of the project is to support the setup and functioning of integrated community services (with teams of social assistants, community nurses and school counsellors or mediators).

Whereas usually, they tackle the individual vulnerabilities of the impoverished communities within which they operate, now social workers are facing an additional common challenge that arises from the coronavirus pandemic that puts us all at risk. Besides the daily operations that they usually perform, they now have to take on additional tasks to protect the community and avoid contamination.

As having accurate information is essential, they are an important resource to inform citizens on the social distancing measures and the steps to take to keep themselves and their loved ones safe. They assist the local authorities, distribute leaflets and monitor citizens that have returned from abroad. They make sure that children keep on learning even if schools are closed, ensuring that they have the most adequate resources given the context they are facing. They also make sure that the elderly are monitored and kept safe. Social workers shop for those who cannot do it themselves. They make sure that people are healthy and have access to basic medical services, and that those children of infected persons are kept safe and not needing anything. They teach people how to make their own masks and contact NGOs to provide human or financial resources.

https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=en&newsId=9656

SCI Presentation


Proiectul Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, SMIS 122607, a fost propus de Comisia Europeana pentru o prezentare de bune practici pe postul Euronews. 

     Activitățile din comunități, chiar dacă sunt la distanță, ne permit să acordăm ajutor de specialitate. În luna aceasta, după Sf. Sărbători de Paști, vom continua analiza de nevoi și vom identifica și aplica soluții locale.

Prezentare Proiect

Etape Proiect

”CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE”

– PROIECT POCU/375/4/22/122607, COD MY SMIS 122607 –

 

ETAPE DERULATE ÎN CADRUL PROIECTULUI, LA NIVELUL JUDEȚULUI BOTOȘANI:

         

·       Conform prevederilor PROTOCOLULUI DE COLABORARE nr. 1890/8P11145/9531/ 2019 încheiat între Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale, s-a încheiat în data de 16.10.2020 la nivelul județului Botoșani PROTOCOLUL DE COLABORARE INTERINSTITUȚIONALĂ între:     

o   INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BOTOȘANI;

o   DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BOTOȘANI

o   AGENȚIA JUDEȚEANĂ DE PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ BOTOȘANI

o   DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ BOTOȘANI

o   INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOȘANI

o   CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BOTOȘANI

o   UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MANOLEASA

o   UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MILEANCA

o   UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ RĂUSENI

o   UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ STĂUCENI

o   UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ȘTEFĂNEȘTI.

 

  • În vederea constituirii echipelor de experți județeni – membri UJSS și a echipelor comunitare integrate (ECI) în cele 5 UAT-uri selectate în proiect, s-au parcurs următoarele etape:

o   În perioada octombrie – decembrie 2019 Ministerul Educației și Cercetării a desfășurat concursul de selecție pentru 40 de posturi de expert județean în cadrul proiectului mai sus menționat (câte 1 post pe județ), pentru județul BOTOȘANI fiind selectată d-na profesor consilier școlar ROBU ALINA-MANUELA, director C.J.R.A.E. Botoșani;

o   în perioada decembrie 2019 – februarie 2020, Ministerul Educației și Cercetării a realizat selecția consilierilor școlari/mediatorilor școlari care vor face parte din echipa comunitară integrată în cadrul proiectului “Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”;

 

  • La nivelul celor 5 UAT-uri din județul Botoșani, din echipele comunitare integrate fac parte următorii profesori consilieri școlari, angajați ai C.J.R.A.E. Botoșani:

          – UAT Mileanca – d-na profesor consilier școlar AROȘOAIE LIDIA, titulară la CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BOTOȘANI – LICEUL ”DIMITRIE CANTEMIR” DARABANI;

          – UAT Răuseni – d-na profesor consilier școlar GHIȚUN CARMEN ADINA, suplinitor calificat la CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BOTOȘANI – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RĂUSENI + ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CĂLĂRAȘI + ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DAN IORDĂCHESCU” HLIPICENI;

          – UAT Stăuceni – d-na profesor consilier școlar MAȚOSCHI MEDA, titulară la CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BOTOȘANI – LICEUL DE ARTĂ “ȘTEFAN LUCHIAN” BOTOȘANI + GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 BOTOȘANI;

          – UAT Ștefănești – d-na profesor consilier școlar COBZARIU TAMARA, titulară la CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BOTOȘANI – LICEUL ”ŞTEFAN D. LUCHIAN” ŞTEFĂNEŞTI.

 

· În data de 20.02.2020, d-na consilier școlar MAȚOSCHI MEDA, membru ECI Stăuceni, a participat la București la “Conferința de promovare a Proiectului Dezvoltarea Serviciilor Comunitare Integrate Pentru Combaterea Sărăciei și Excluziunii Sociale”;

 

·  Din luna februarie 2020 s-a început colaborarea între CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BOTOȘANI, reprezentată prin expertul județean și primarii celor 5 UAT-uri din proiect, precum și cu directorii celor 5 unități de învățământ cu personalitate juridică din localitățile MANOLEASA, MILEANCA, RĂUSENI, STĂUCENI și ȘTEFĂNEȘTI, în vederea colectării datelor operaționale necesare derulării activităților proiectului;

 

·  La nivelul C.J.R.A.E. Botoșani s-a menținut colaborarea cu alte instituții partenere din județul Botoșani, respectiv cu Instituția Prefectului – Județul Botoșani și Inspectoratul școlar Județean Botoșani;

 

· Informații detaliate despre proiect pot fi obținute accesând platforma on line http://serviciicomunitare.ro.

 

 

     Expert județean,

Prof. Alina-Manuela ROBU                                            Botoșani, 12.03.2020