Viziunea asupra viitorului educației în Romania – EDUCAȚIA NE UNEȘTE

În data de 24.05. 2019, personalul didactic de predare și didactic auxiliar din cadrul C.J.R.A.E. Botoșani, alături de invitați din cadrul DGASPC Botoșani, APCA Botoșani, CJ Botoșani și profesori metodiști din cadrul CCD Botoșani, au dezbătut “Viziunea asupra viitorului educației în Romania – EDUCAȚIA NE UNEȘTE”.

În cadrul prezentării viziunii Ministerului Educației Naționale, s-a pus accentul pe valorile și principiile fundamentale ale educației, pe rolul și relația dintre actorii și factorii implicați în educație: școala-familia-comunitate, pe competențele-cheie specifice fiecărui ciclu de învățământ, dar și pe necesitatea formarii continue a tuturor cadrelor didactice.

Viziunea ,,Educația ne unește” are un impact pozitiv asupra educației, în ansamblu, fiind o viziune modernă, sistemică, ce se dorește a fi transpusă într-un cadru legislativ ce necesită a fi corelat cu perspectivele socio – economice ale României viitorului și cu tendințele de dezvoltare ale societății contemporane.

Director,
Prof. Alina-Manuela Robu

RAPORT DEZBATERE

1
2
3
4

Previous
Next