Arta medierii la copiii cu CES

Tipul proiectului Proiect CJRAE Descriere Consiliere psihopedagogică a copiilor cu CES și a părinților acestora Coordonator Emilia Țipirigan Contact 0748 561 705

Legislaţie CES

Procedură MEN privind egalizarea şanselorNr. 26651 / 2019 OMECS 5086 / August 2016Metodologie școlarizare la domiciliu OMECS 5805 / Noiembrie 2016

Documente de lucru

Model Plan Educațional IndividualizatȘcolarizare la Domiciliu Model Plan de Servicii IndividualizatCopii cu Cerințe Educaționale Speciale Model Protocol de ColaborareȘcolarizare la Domiciliu

Documente Dosar SEOSP

Acte Necesare Dosar de Evaluare SEOSP Model Cerere Model Cerere Evaluare Complexă Fișă Psihologică Fișă Psihopedagogică Fișă Medicală Sintetică