Conflicte de interese și incompatibilități

Sesiune de instruire a personalului C.J.R.A.E. Botoșani Semestrul I
Anul școlar 2020-2021
Consilier pentru etică și integritate, prof. Florica Podariu