Anunț de identificare și selecție a grupului-țintă de specialiști (mediator școlar și consilier școlar) care vor face parte din echipa comunitară integrată în proiectul „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” / POCU/375/4/22/122607 – etapa a II-a

Vă anunțăm că pentru completarea echipelor locale ECI (echipa comunitară integrată în proiectul „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” / POCU/375/4/22/122607 – etapa a II-a), Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site Anunțul de identificare și selecție a grupului – țintă de specialiști (mediator școlar și consilier școlar). Calendarul de selecție este cuprinzător, depunerea dosarelor realizându-se în intervalul 13-24 iulie 2020. Anunțul este disponibil aici https://www.edu.ro/concursuri:  

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2020/concursuri/proiect%20ST%2019.06.2020/Anunt%20de%20identificare%20grup-tinta_SMIS%20122607_etapa%20a%202%20a.pdf  Este publicată pe site-ul MEC și Lista UAT-urilor cu posturi disponibile pentru formarea grupului-țintă.Pentru detalii vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0231.580.207 sau pe e-mail cjraebt@gmail.com.  Vă așteptăm să vă alăturați echipei noastre!  

Director C.J.R.A.E. Botoșani,Prof. Alina-Manuela Robu